Súčasný pohľad na Námestie hraničiarov bude onedlho minulosťou

Súčasný pohľad na Námestie hraničiarov bude onedlho minulosťou.

V najbližších dňoch začne mestská časť Bratislava-Petržalka s rekonštrukciou Námestia hraničiarov. Ubudne betónu, viac bude trávnatej plochy. Rekonštrukcia má podporiť prirodzený kolobeh vody v území. 
 
V priebehu septembra začne mestská časť Bratislava-Petržalka s rekonštrukciou Námestia hraničiarov. Pri tvorbe projektovej dokumentácie vychádzala samospráva z existujúceho stavu parku, v ktorom sú stromy vyššieho vzrastu. Spracovanie návrhu teda smerovalo k tomu, aby samospráva nemusela zbytočne odstraňovať všetky tieto stromy.  Tomuto postupu prispôsobila aj umiestnenie nových spevnených plôch, chodníkov ako aj múrikov, pričom ich tvarovaním vzniknú  ostrovy kvitnúcich kvetov. Chodníky budú dvojaké – širšie, ktoré budú slúžiť hlavne na prechod cez námestie a užšie – meditačné. Tie poslúžia na oddych a posedenie si v parku v jeho pokojnejších a rekreačných zónach. V parku pribudne 17 lavičiek a samospráva osadí aj nové smetné koše. Mestská časť zrevitalizuje aj trávnaté časti parku výsevom i položením trávnych kobercov, zároveň vybuduje zavlažovací systém napojený na studňu. Vynovení aj verejné osvetlenie namaľovaním stožiarov a opravou osvetľovacích častí. Do budúcnosti počíta Petržalka s osadením aj hracích prvkov pre deti. 
 
V rámci tohto projektu dôjde k zníženiu výmery spevnených plôch a naopak pribudne zelene. Nezanedbateľný je aj enviromentálny prístup mestskej časti, nakoľko dažďovú vodu samospráva neodvedie do kanalizácie, ale vráti ju späť do pôdy, a to vhodným spádovaním chodníkov a spevnených plôch. S týmto riešením prišla petržalská samospráva už v roku 2013 pri podávaní projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zdržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“. V rámci tohto projektu sa Petržalke podarilo získať z Nórskeho finančného mechanizmu prostriedky vo výške 172-tisíc eur, pričom celkové náklady na rekonštrukciu námestia sú vo výške 220-tisíc eur. 
S premenou Námestia hraničiarov prichádza samospráva po tom, ako v roku 2012 zrekonštruovala  Vlastenecké námestie a o rok neskôr námestie v Ovsišti. Opravy všetkých troch predstavujú investíciu vo výške viac ako pol milióna eur. Z vlastného rozpočtu dala mestská časť takmer 200-tisíc eur, ostatné prostriedky sa jej podarilo získať z rôznych fondov, čo svedčí o tom, že samospráva vie vypracovať projekty, ktoré sú úspešné.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Autor: MČ Petržalka