Nové kurzy každý mesiac!

Každý mesiac otvárame nové kurzy poslušnosti, agility a teenagerov.
Termíny začiatkov nájdete v Kalendári.
Kurzy poslušnosti pre šteniatka sú vedené certifikovanými inštruktormi podľa presnej metodiky pozitívneho podmieňovania.
Kurzy agility pre začiatočníkov a pokročilých, vedené pretekárkou a profi trénerkou, na tréningovom parkúre sú v Bratislavskej Petržalke. Do kurzov agility sa môžete pripojiť kedykoľvek.
Kurzy Teenager nadväzujú na základnú poslušnosť a naučíte sa na nich prácu s klikrom, prekonávanie prekážok, triky a prvky vyššej poslušnosti.
Od februára otvárame kolektívny kurz poslušnosti aj pre dospelých psov – BASIC GROUP. Neváhajte a prihláste sa na kolektívny výcvik poslušnosti so svojim psíkom, aj keď už má viac ako 15 mesiacov.
Váš tím Psí Park Petržalka

Darujte nám 2% z dane

Group of twelve dogs

Ďakujeme za Vaše 2% z daní z minuosti. Aj v tomto roku sa uchádzame o Vaše percentá z daní a tak ako v minulosti budú aj tento krát použité na výstavbu ďalších psích parkov v celej Bratislave, ale aj na dobudovanie ďalších prekážok a herných prvkov v Psom parku Petržalka, ale taktiež na vybudovanie ďalších 5 psích parkov v Petržalke.

Vaše 2% z minulého roku sme použili na postavenie prekážok, kosenie areálu, odpratávanie snehu, ale aj na výcviky zadarmo pre všetkých Petržalčanov.

Celý postup ako poukázať Vaše 2% z daní nájdete na http://klub.doggie.sk/p/darujte-nam-2-percenta-z-dane

Ďakujeme

Mikuláš v psom parku

Aj vďaka Vám a pre Vás sa nám 6.12.2014 podarilo zorganizovať akciu v parku ” Mikuláš v psom parku” kde sme mohli obdarovať Vašich 4-nohých miláčikov a detičky a sme radi, že ste sa zapojili do súťaží o skvelé ceny. Aj týmto spôsobom chceme poďakovať partnerom a sponzorom za skvelé dary a ceny: AnimalTV, Pet Center, Aveflor,s.r.o.

V neposlednom rade, sme radi, že sa ním podarilo rozveseliť detičky z detského domova balíčkami, ktoré sme v parku nerozdali.

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť počas ďalších akcií v budúcom roku.

 


Vyrobil: AnimalTV

Sponzori / partneri:

Pre Psí park v Petržalke vytvoril BizzGroup.eu

Arpalit_logoPet Center SK - podklad orange.ai-2
Doggie ANItv logo_bizz_2014_update

Ďalšie dve zrekonštruované športoviská

Ďalšie dve zrekonštruované športoviská už slúžia verejnosti

Petržalská samospráva ukončila rekonštrukcie ďalších dvoch športovísk pre staršiu mládež. Ihriská na Lachovej a Ambroseho sa tak pridali k ďalším, ktoré v Petržalke za uplynulé mesiace opravili.
V uplynulých dňoch bratislavská Petržalka rekonštruovala ihriská na Lachovej a na Ambroseho. Obe dostali nový asfaltový povrch, následne nové značenie čiar pre basketbal a opravou prešli aj zničené basketbalové koše. Na Lachovej mestská časť ďalej opravila aj oporný múr a schodisko, na ktorom vybudovala rampu pre kočíky. V týchto dňoch začne s obnovou ďalšieho športoviska na Bzovíckej ulici, kde vymení povrch a očistí priľahlé múry. Maľovaním čiar a osadením bránok tu vznikne hádzanárske ihrisko a v pláne je osadiť aj streetbalové koše.
V tomto roku podobnými rekonštrukciami už prešli športoviská na Medveďovej 32, Gessayovej 13, Hrobákovej 25/a, to ostatne menované vybrali Petržalčania v tomto roku v internetovom hlasovaní v tzv. participatívnom rozpočte (minulý rok vybrali ihrisko na Jasovskej 17), ďalej v Petržalke opravili dve športoviská na Budatínskej ulici a tiež na Vyšehradskej 25. V minulom roku takto upravila športoviská na Bradáčovej 6, Jasovskej 17, Medveďovej 32, Topoľčianskej 20 a na Mánesovom nám. 4. A rok predtým (2012) športoviská na Romanovej 38 a Gwerkovej 24.
Na obnovu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk pre staršiu mládež vyčlenilo zastupiteľstvo na tento rok štvrť milióna eur. Okrem týchto opráv Petržalka investuje aj do opráv a rekonštrukcií budov školských zariadení, chodníkov, ciest a parkovísk či kultúrnych domov.

Sportovisko Ambroseho 4 (2) Zrekonstruovane sportovisko Lachova 18 Sportovisko Lachova 18 Sportovisko Ambroseho 4 pred rekonstrukciou

Prihláste sa – Výcvik zadarmo v Petržalke

Výcvik zadarmo – príhláška

Prihláste sa na Výcvik zadarmo v psom parku v Petržalke.

Prihláška: http://www.doggie.sk/prihlaska/vycvik_zadarmo

Kedy?

Novembrový výcvik zadarmo bude v piatok 28.11. od 15:00 a decembrový bude 19.12. od 14:00

Čo sa naučíme?

Na výcviku zadarmo sa s Vašim psom naučíte úplné základy. Je to takzvané trio psíčkara, čiže privolanie psa, chôdza na vodítku a zakazujúci povel. Okrem toho ako bonus sa naučíte pracovať s očným kontaktom

Výcvik zadarmo v Petržalke!

Kedy?

Novembrovy vycvik zadarmo bude v piatok 28.11. od 15:00 a decembrovy bude 19.12. od 14:00

Výcviky iba pre Petržalských psov

Výcviku sa môže zúčastniť iba psovod so psom, ktorý má psa prihláseného v mestskej časti Petržalka (a taktiež všetky povinné očkovania). Výcviku sa nesmú zúčastniť psi s aktívnou agresivitou.

Iba 50 miest!

Kvôli obmedzenej kapacite parku môžeme poskytnúť tento výcvik iba pre 50 psovodov MESAČNE. Preto neváhajte, a čím skôr sa prihláste. Výcvik sa koná raz mesačne a miesta sa míňajú rýchlo.

Prihlasovanie začína vždy 1. deň v mesiaci o 00:00 a po prihlásení 50 psovodov so psami sa môže prihlásiť ešte 5 náhradníkov, ktorí však nemajú istotu, že sa výcviku v danom termíne zčastnia.

Prihláška: http://www.doggie.sk/prihlaska/vycvik_zadarmo

Čo sa naučíme?

Na výcviku zadarmo sa s Vašim psom naučíte úplné základy. Je to takzvané trio psíčkara, čiže privolanie psa, chôdza na vodítku a zakazujúci povel. Okrem toho ako bonus sa naučíte pracovať s očným kontaktom.

Čo si priniesť?

Na výcvik si treba so sebou priniesť:

známku mč Petržalka
očkovací preukaz
pevný obojok
vodítko – 1,5-2,5 metra dlhé
maškrty, ktoré má pes rád
vrecko na prípadné exkrementy
Ak ničo nebudete mať so sebou, môžete si to na mieste zakúpiť (okrem očkovacieho preukazu a známky)

Na čo nezabudnúť?

Psovi nedajte nič jesť aspon 6 hodín pred výcvikom

S hárajúcimi sučkami, ako aj týždeň pred a týždeň po háraní je vstup zakázaný

S agresívnymi psami je vstup zakázaný – odporúčame individuálny výcvik

Ako bude výcvik prebiehať?

Výcvik bude prebiehať v celom areály parku, ktorý bude na cca 2 hodiny uzavretý pre verejnosť. Výcvik bude viesť hlavný inštruktor výcvikovej školy DOGGIE Juraj Ferko a pomáhať budú ďalší inštruktori.

Pri výcviku je povinný každý účastník dodržiavať pokyny inštruktorov, v opačnom prípade bude vylúčený z výcviku.

Tešíme sa na Vás!

Súčasný pohľad na Námestie hraničiarov bude onedlho minulosťou

Súčasný pohľad na Námestie hraničiarov bude onedlho minulosťou.

V najbližších dňoch začne mestská časť Bratislava-Petržalka s rekonštrukciou Námestia hraničiarov. Ubudne betónu, viac bude trávnatej plochy. Rekonštrukcia má podporiť prirodzený kolobeh vody v území. 
 
V priebehu septembra začne mestská časť Bratislava-Petržalka s rekonštrukciou Námestia hraničiarov. Pri tvorbe projektovej dokumentácie vychádzala samospráva z existujúceho stavu parku, v ktorom sú stromy vyššieho vzrastu. Spracovanie návrhu teda smerovalo k tomu, aby samospráva nemusela zbytočne odstraňovať všetky tieto stromy.  Tomuto postupu prispôsobila aj umiestnenie nových spevnených plôch, chodníkov ako aj múrikov, pričom ich tvarovaním vzniknú  ostrovy kvitnúcich kvetov. Chodníky budú dvojaké – širšie, ktoré budú slúžiť hlavne na prechod cez námestie a užšie – meditačné. Tie poslúžia na oddych a posedenie si v parku v jeho pokojnejších a rekreačných zónach. V parku pribudne 17 lavičiek a samospráva osadí aj nové smetné koše. Mestská časť zrevitalizuje aj trávnaté časti parku výsevom i položením trávnych kobercov, zároveň vybuduje zavlažovací systém napojený na studňu. Vynovení aj verejné osvetlenie namaľovaním stožiarov a opravou osvetľovacích častí. Do budúcnosti počíta Petržalka s osadením aj hracích prvkov pre deti. 
 
V rámci tohto projektu dôjde k zníženiu výmery spevnených plôch a naopak pribudne zelene. Nezanedbateľný je aj enviromentálny prístup mestskej časti, nakoľko dažďovú vodu samospráva neodvedie do kanalizácie, ale vráti ju späť do pôdy, a to vhodným spádovaním chodníkov a spevnených plôch. S týmto riešením prišla petržalská samospráva už v roku 2013 pri podávaní projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zdržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“. V rámci tohto projektu sa Petržalke podarilo získať z Nórskeho finančného mechanizmu prostriedky vo výške 172-tisíc eur, pričom celkové náklady na rekonštrukciu námestia sú vo výške 220-tisíc eur. 
S premenou Námestia hraničiarov prichádza samospráva po tom, ako v roku 2012 zrekonštruovala  Vlastenecké námestie a o rok neskôr námestie v Ovsišti. Opravy všetkých troch predstavujú investíciu vo výške viac ako pol milióna eur. Z vlastného rozpočtu dala mestská časť takmer 200-tisíc eur, ostatné prostriedky sa jej podarilo získať z rôznych fondov, čo svedčí o tom, že samospráva vie vypracovať projekty, ktoré sú úspešné.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Autor: MČ Petržalka