Canisterapia

Canisterapia (lat. canis = pes, gr. therapeia = liečba, liečenie) je jedným z druhov zooterapie s malými spoločenskými zvieratami, ktorý využíva pozitívny vplyv pôsobenia psa na človeka ako formu terapeutického pôsobenia na ľudí, najmä pri riešení problémov psychologických, citových a sociálno-integračných.
Zdroj: Animaltv.sk

DOG FRISBEE

Hádzanie lietajúceho taniera psovi je výbornou hrou, ale i užitočným doplnkovým športom trebárs k agility. Pes sa pri ňom precvičuje v obratnosti a rýchlosti a tiež v aportovaní.
Zdroj: Animaltv.sk

Očkovanie

Vďaka výcvikovej škole www.doggie.sk sa podarilo natočiť ako prebieha očkovanie piatich psov.
Zdroj: Animaltv.sk

Prvý oplotený výbeh pre svojich štvornohých miláčikov

Petržalčania budú môcť začať využívať prvý oplotený výbeh pre svojich štvornohých miláčikov.

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa rozhodla vybudovať prvý oplotený výbeh, na trávnatej ploche medzi Rusovskou cestou, Wolkrovou ulicou a Panónskou cestou. Oplotený pozemok s výmerom takmer 66 árov bude pozostávať z trávnatej plochy so stromami o výmere 5858 štvorcových metrov a cvičiska s výmerom 800 metrov štvorcových. Na cvičisku budú prvky pre cvičenie psov a od výbehu ho oddelí plot. Režimované bude podľa prebiehajúcich kurzov na výcvik psov, ale mimo týchto hodín bude cvičisko prístupné pre každého, kto si chce so psíkom zatrénovať len tak.

Váš tím PsíParkPetržalka