O Psom Parku

Plocha vyše 6000 m2
Bezplatný vstup 24/7 počas celého roka
Samostatný výbeh pre psov do 15kg
Dve dvojité bezpečnostné vstupné bránky
Plot zapustený do zeme proti podhrabaniu
Bezpečné prekážky neagilitného typu
Koše a vrecká na psie darčeky
Koše na komunálny odpad
Lavičky
Fontánka na vodu pre psov (Pripravujeme 2016) logo park

Mapa Parku